Iemand anders voor mij laten stemmen (machtigen)

Kunt u bij de verkiezingen niet zelf stemmen? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

 • via uw stempas (onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U mag zelf kiezen wie u machtigt.

Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Iemand machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht)

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, dan kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. Woont de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in dezelfde gemeente? Vul dan een schriftelijke volmacht in.

Voorwaarden

 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet kiesgerechtigd zijn (de persoon heeft een stempas ontvangen voor deze verkiezingen).
 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) woont in de gemeente Veendam.
 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) kan uw stem alleen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Machtigen via uw stempas werkt zo

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

 1. U vult de achterkant van uw stempas in. Eerst degene die voor u gaat stemmen, daarna uzelf.
 2. Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 7 juni 2019 of later).
 3. De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook het eigen identiteitsbewijs laten zien.

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Vraag uw stempas terug bij de gemachtigde. Met uw stempas en uw identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen.

Fout gemaakt op de achterkant

Heeft u uw gegevens en de gegevens van de gemachtigde omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan.

Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de gemachtigde? Dan kunt u dit niet meer verbeteren en moet u een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u mag stemmen maar niet in de gelegenheid bent om zelf naar het stembureau te komen (voorbeeld: u bent op vakantie of u werkt of studeert in het buitenland).

Voorwaarden

 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde)moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland;
 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen;
 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Uw stempas wordt ongeldig verklaard op het moment dat de schriftelijke volmacht is aangevraagd.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen.

Een schriftelijke volmacht regelt u zo

U kunt een schriftelijke volmacht persoonlijk in het gemeentehuis of schriftelijk aanvragen. Zowel persoonlijk in het gemeentehuis als schriftelijk een volmacht aanvragen kan tot maandag 3 juni 17.00 uur, maar wij adviseren om dit uiterlijk donderdag 30 mei te doen, dan bent u er zeker van dat uw volmacht op tijd wordt bezorgd.

 1. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het formulier in.
 2. Print het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (model L8) (pdf, 39 kB) uit.
 3. Vul uw gegevens in. U bent de volmachtgever.
 4. Degene die voor u stemt (de gemachtigde) vult ook de gevraagde gegevens in.
 5. Stuur het ingevulde formulier naar: Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam of lever het in bij de receptie.
 6. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee de gemachtigde namens u (de volmachtgever) kan stemmen.

Intrekken schriftelijke volmacht niet mogelijk

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Uw stempas wordt ongeldig verklaard op het moment dat de schriftelijke volmacht is aangevraagd. Het volgnummer van de stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.

Ronselen van volmachten is strafbaar

Een kiezer mag alleen uit zichzelf een volmacht geven. Het is strafbaar om aan een kiezer te vragen een volmacht te verlenen. Het is ook verboden te betalen voor uw stem of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan zelf ook strafbaar.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan iemand fraude plegen. Lees op de website van de Rijksoverheid hoe u fraude met uw identiteitsbewijs kunt voorkomen.