Stemmen in Nederland voor EU-burgers

Wilt u stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement? En hebt u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? Dan mag u kiezen om in Nederland te stemmen.

Stemmen in Nederland 

Als u wilt stemmen in Nederland, moet u het formulier ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland Model Y 32 invullen.

Met dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement. 

De gemeente moet het formulier voor 23 april 2024 hebben ontvangen. 

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Veendam
Antwoordnummer 25
9640 VB Veendam

U kunt het formulier ook afgeven bij de balie tijdens onze openingstijden. 

Het formulier is in het Nederlands. U kunt ook de uitleg bij het formulier bekijken in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools. 

Twijfelt u of u al geregistreerd bent? Of wilt u uw gegevens controleren of aanvullen? Neem dan contact met ons op via verkiezingen@veendam.nl.

Stemmen in het land van herkomst 

Wilt u stemmen in het EU-land waar u vandaan komt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land. 

Meer informatie over stemmen bij verkiezingen Europees Parlement

English version

Would you like to vote for the Dutch members of the European Parliament, and are you a national of another Member State of the European Union? You may choose to vote in the Netherlands. 

Voting in the Netherlands 

If you want to vote in the Netherlands, you must fill in a form: ‘Declaration of voting for the European Parliament in the Netherlands Model Y 32

On this form, you declare that you are not voting in another country. You may only vote for the European Parliament once. 

The municipality must receive the completed form by 23 April 2024. 

Our address is:

Gemeente Veendam
Antwoordnummer 25
9640 VB Veendam 

During opening hours you may also hand off the declaration at our city/town hall. 

The declaration form is in Dutch. We offer explanations on how to complete this form in English, German, French, Spanish, Italian and Polish. 

Are you unsure whether you are already registered? Or would you like to check or supplement your personal data? Contact us: verkiezingen@veendam.nl.

Voting in your country of origin 

If you want to vote in your EU country of origin, you do not have to inform us. For more information on how to vote in your country, see the website of the European Parliament.

More information about voting in European Parliament elections