Voorkeursvariant

Voor windpark N33 is een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd waarin uiteindelijk zes varianten zijn onderzocht.

Als er toch windmolens zouden komen, heeft Veendam de voorkeur voor de ‘zesde variant’. In die variant zouden alle molens tussen Meeden en de A7 komen te liggen en zouden er minder inwoners hinder van de molens hebben dan in de andere varianten.
De gemeente heeft zich ingespannen om alle betrokkenen zover te krijgen dat voor die zesde variant zou worden gekozen. De betrokken partijen waren het echter niet met elkaar eens. De minister van Economische Zaken heeft toen, in oktober 2015, zijn keuze gemaakt.

Het windpark zal naar verwachting 35 molens gaan bevatten. In het plan komen 27 windmolens boven Meeden en 4 molens ten oosten van Veendam en 4 ten oosten van Wildervank te liggen (zie kaartje).