Zienswijzen

Het ontwerp-inpassingsplan met de MER en de andere ontwerp-uitvoeringsbesluiten (zoals de omgevingsvergunningen) zijn tegelijk ter inzage gelegd tot 10 november 2016.

Na verwerking van de zienswijzen in een Nota Zienswijzen, stelt de minister het Rijksinpassingsplan vast en worden tegelijk ook de overige besluiten genomen. Tegen die besluiten kan binnen zes weken door belanghebbenden die ook een zienswijze bij het ontwerpbesluit hebben ingediend (dus niet door een ieder), beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

NB: tegen het besluit van de centrale overheid (Rijk) kan door de lagere overheden (gemeenten en provincie) geen beroep worden ingesteld. De gemeente kan dus niet in beroep gaan tegen het Rijksinpassingsplan en de onderliggende MER.

  • Wanneer u informatie over zienswijzen of hulp bij het indienen daarvan wenst, kunt u contact met de gemeente opnemen (zie hieronder).
  • De gemeente heeft met behulp van gespecialiseerde advocaten zienswijzen opgesteld.
  • Deze zienswijzen zijn voor u in een Word-bestand beschikbaar in de vorm van bouwstenen over verschillende onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan. U kunt die bouwstenen zelf gebruiken door deze geheel of gedeeltelijk over te nemen en desgewenst zelf aan te vullen. Vervolgens kunt u deze zienswijze insturen naar het ministerie op het onderstaande adres.
  • Wanneer u dat wilt kunt u met de zienswijze van de gemeente ‘meeliften’. U kunt uw naam en adresgegevens melden bij onderstaande contactpersoon. De advocaat van de gemeente zal dan ook namens u de zienswijze indienen. U kunt dan geen persoonlijke zaken aan de zienswijzen toevoegen.
  • In al deze gevallen staat later, na het vaststellen van de besluiten, de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State nog voor u open.

Adres voor de zienswijzen:

U kunt een zienswijze digitaal insturen via www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark N33.

U kunt ook per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Henk Birza, telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van de gemeente: 0598 - 652222.

Het document 'Bouwstenen voor een zienswijze tegen het ontwerp-inpassingsplan Windpark N33' kunt u hieronder downloaden.

  • Bouwstenen voor een zienswijze tegen het ontwerp-inpassingsplan Windpark N33