Besluitenlijst 14 november 2023

Wethouder Schmaal

Verzoek realiseren van 4 extra woningen in het voormalige gemeentehuis aan Raadhuisstraat 16 te Wildervank

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 4 extra woningen op het perceel Raadhuisstraat 16 te Wildervank voor een termijn van twee jaar na dagtekening van de brief;

  2. Voor elk extra te realiseren woning een vergoeding van €12.500,- in rekening te brengen bij de aanvrager;

  3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Wierenga

Beheersverordening 2024 gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

In te stemmen met bijgevoegde 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam' en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.