College van B&W

Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam. In 2022 is het huidige college aangetreden in Veendam.

De plannen voor de collegeperiode van 2022 – 2026 staan in het coalitieakkoord.

Foto college

Het college bestaat uit:

  • Waarnemend Burgemeester Sandra Korthuis
  • Wethouder Henk Jan Schmaal
  • Wethouder Ans Grimbergen
  • Wethouder Bert Wierenga

De gemeentesecretaris is Arend Castelein.

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Gemeentesecretaris Arend Castelein

Gemeentesecretaris

Arend Castelein is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.