Besluitenlijst 18 april 2023

Wethouder Schmaal

Principeverzoek voor het uitbreiding van een agrarisch bedrijf met een mestbassin en sleufsilo’s op het perceel Korte Akkers 28 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf met een mestbassin en sleufsilo's op het perceel Korte Akkers 28 te Veendam

  2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Kleve

Aanvullende voorlopige subsidie Biblionet 2023

Het college heeft besloten:

  1. Voor 2023 de incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen te verstrekken met € 10.184,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen

  2. Deze aanvullende incidentele subsidie ad € 10.184,- te dekken vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid en ten behoeve van SiSa een aparte financiële verklaring te vragen

  3. Biblionet door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit.