Besluitenlijst 20 juni 2023

Burgemeester Link

Invulling randvoorwaarden Bestuursovereenkomst asielzoekers en Oekraïense ontheemden

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het plan ‘Inbreng onderwijs bij de Bestuursovereenkomst’
 2. in te stemmen met het ‘Zorgplan Bestuursakkoord’;
 3. kennis te nemen van de notitie ‘Inventarisatie Groninger gemeenten Openbare Orde en veiligheid’ en de memo ‘Uitwerking bestuursakkoord Openbare Orde en Veiligheid’
 4. in te stemmen met het opstellen van een regionaal plan betreft openbare orde en veiligheid.

Advies Instituut Mijnbouwschade Groningen inzake Vangnet Bijzondere Situaties

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van het Instituut Mijnbouwschade Groningen om een adres aan te melden voor het Vangnet Bijzondere Situaties
 2. De eigenaren van het betreffende adres toestemming vragen voor aanmelding voor deze regeling
 3. Onder voorbehoud van deze toestemming dit adres aan te melden voor het Vangnet Bijzondere Situaties.

Wethouder Schmaal

Ontwerp wijzigingsplan Beneden Oosterdiep 69

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor Beneden Oosterdiep 69 vast te stellen
 2. Bekend te maken dat het ontwerp is vastgesteld;
 3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Wethouder Kleve

Beleidsregels Terug en invordering bedrijfskapitaal Tozo Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Veendam vast te stellen.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2022

Het college heeft besloten:

 1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording Wet Kinderopvang Veendam 2022 vast te stellen.