Besluitenlijst 21 maart 2023

Wethouder Schmaal

Verhuur kleedkamers stadiongebouw Langeleegte 16

Het college heeft besloten:

  • De kleedkamers in het stadiongebouw aan de Langeleegte 16 beschikbaar te stellen voor verhuur;

  • Hiervoor de bijgevoegde gestandaardiseerde overeenkomst en voorwaarden te gebruiken

  • De in de overeenkomst genoemde tarieven vast te stellen en deze jaarlijks te indexeren conform CPI-index

Aanvraag groenstrook nabij Steenstraat 30 te Veendam in gebruik te geven aan In de Manne

Het college heeft besloten:

De groenstroken nabij Steenstraat 30 te Veendam in gebruik te geven aan In de Manne.

Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming en het realiseren van een schuur op het perceel Kibbelgaarn 25 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen voor het wijzigen van de bestemming en het realiseren van een schuur op het perceel Beneden Kibbelgaarn 25 te Veendam.

  2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Grimbergen

Nadere regels jeugdhulp en Richtlijn gebruikelijke hulp aan jeugdigen

Het college heeft besloten:

  1. Concept Nadere regels jeugdhulp Veendam 2023 vast te stellen onder intrekking van Nadere regels jeugdhulp Veendam 2015

  2. Concept Richtlijn gebruikelijke hulp aan jeugdigen 2023 vast te stellen