Besluitenlijst 28 november 2023

Wethouder Schmaal

Principebesluit toevoegen 3 woningen, locatie 'De Weijs'

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van extra woningen op locatie 'De Weijs';
  2. Initiatiefnemer op de hoogte te brengen door middel van bijgevoegde brief.