Besluitenlijst 29 augustus 2023

Burgemeester Korthuis

Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 Noord-Nederland

Het college heeft besloten:

  1. Het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 Noord-Nederland door te geleiden naar de gemeenteraad
  2. De raad te horen en voor te stellen het indienen van zienswijze achterwege te laten.

Wethouder Schmaal

Informatie voortgang werkzaamheden LSP

Het college heeft besloten:

  1. De brief van de heer Smit namens de bewoners van de Kleermakersstraat conform bijgaand concept te beantwoorden.

Intern controleplan, model rechtmatigheidsverantwoording, controleprotocol en normenkader 2023

Het college heeft besloten:

  1. Het intern controleplan 2023 vast te stellen
  2. Kennis te nemen van het model rechtmatigheidsverantwoording
  3. Het controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2023 door te geleiden naar de raad ter vaststelling

Vaststellen wijzigingsplan Beneden Oosterdiep 69 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Het wijzigingsplan Beneden Oosterdiep 69 ongewijzigd vast te stellen
  2. De raad te informeren doormiddel van bijgevoegde brief
  3. De vaststelling van het wijzigingsplan langs elektronische en gebruikelijke wijze bekend te maken.