Besluitenlijst 3 oktober 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Aanpassing Reglement Regionale Geschillencommissie Groningen

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met:

Het wijzigen van het Reglement Regionale Geschillencommissie Groningen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023.

Wethouder Grimbergen

Advies van de Commissie voor bezwaarschriften en klachten inzake subsidieaanvraag jongerenwerker Afterbeat

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie niet te volgen.

  2. De brief in de bijlage naar de heer Stoel van Afterbeat te laten sturen.

  3. Onderzoek te laten doen naar de werking van het subsidieplafond in de Algemene Subsidieverordening en de verdeling van schaarse middelen in het kader van het jongerenwerk.

Wethouder Wierenga

Straatnaamgeving Buitenwoel en Langebosch

Het college heeft besloten:

  1. Overeenkomstig bijgevoegde tekening nr. GBS 1454 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen weg in de wijk Buitenwoel de naam “Pieter de Hooghkade” te geven

  2. Overeenkomstig bijgevoegde tekening nr. GBS 1455 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen wegen in Langebosch (zuidoost) de namen “Grote Zilverreiger”, “Nijveenlaan” en “Kuifreiger” te geven;

  3. De gemeenteraad bij brief te informeren over deze besluiten.