Besluitenlijst 5 september 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met: de arbeidsvoorwaardennota 2024 van de ledenraadpleging van de VNG

Wethouder Schmaal

Verlenging Recht van Erfpacht en Opstal Stichting Scouting Veendam

Het college heeft besloten:

Het ten gunste van Stichting Scouting Veendam gevestigde recht van erfpacht en het daaraan gekoppelde recht van opstal voor het perceel gelegen aan de Woldlaan 11 te verlengen tot 7 juni 2063.

Aanvragen groenstroken over de periode 6 april tot en met 27 juli 2023

Het college heeft besloten:

  1. De groenstroken nabij Demeterlaan 9 en Tjamme 67 te Veendam te verkopen
  2. Het eigendom van de groenstrook nabij Zuidwending 43 te Veendam over te dragen aan de eigenaren van Zuidwending 43 te Veendam
  3. De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Borgercompagnie 243A te Borgercompagnie, Beneden Westerdiep 10A te Veendam en Sterrenboschlaan 17A te Wildervank af te wijzen
  4. Het incidentele voordeel te verwerken in de Najaarsrapportage 2023

Wethouder Grimbergen

Jaarverslag 2022 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo

Het college heeft besloten:

  1. Het jaarverslag 2022 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo vast te stellen
  2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgaande brief.

Wethouder Kleve

Raadsbrief - Uitnodiging Scholenproject Democracity

Het college heeft besloten:

De Gemeenteraad van Veendam uit te nodigen voor deelname aan het scholenproject Democracity. Conform Opm.: brief onder redactie uit

Benoeming leden RvT Scholengemeenschap OPRON

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen drie leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON te benoemen.

Conform