Besluitenlijst 7 februari 2023

Wethouder Schmaal

Aankoop perceel Molenstreek 180

Het college heeft besloten:

  1. Een perceel aan de Molenstreek 180 te Veendam aan te kopen voor €1,-.
  2. De notariële kosten van totaal € 1.000,- te dekken binnen het budget sanering commercieel vastgoed.

Procesbesluit voor het instellen van hoger beroep tegen vonnis van de pachtkamer

  1. besluiten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de pachtkamer dd. 10 januari jl. van de Rechtbank Noord-Nederland
  2. een second-opinion over de zaak te vragen bij een gespecialiseerde jurist op gebied van agrarische recht.

Wethouder Grimbergen

Wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Veendam 2018 voor pgb maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen

Het college heeft besloten:

  1. Onder voorbehoud dat de gemeenteraad de ‘Wijzigingsverordening “Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020” – januari 2023’ vaststelt en met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 laat ingaan: het ‘Wijzigingsbesluit “Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veendam 2018” – januari 2023’ vast te stellen en eveneens met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 te laten ingaan.

Actualiteit ontwikkeling jeugdhulp landelijk en regionaal

Het college heeft besloten:

  1. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde concept-brief.