Besluitenlijst 16 januari 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Advies inzake beslissing op bezwaar 'milieuneutrale wijziging Dankers’

Het college heeft besloten:

 1. Advies inzake beslissing op bezwaar 'milieuneutrale wijziging Dankers’
 2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren

Aanstelling en aanwijzing toezichthouders Omgevingswet

Het college heeft besloten:

 1. Twee medewerkers van InterConcept, genoemd in bijlagen 1 en 2, te benoemen als onbezoldigd ambtenaren van de gemeente Veendam
 2. Deze personen aan te wijzen als toezichthouders Omgevingswet zoals genoemd in bijlage 3 en 4
 3. De personen, genoemd in bijlage 5 t/m 7, aan te wijzen als toezichthouders Omgevingswet en andere wet- en regelgeving genoemd in de betreffende bijlagen
 4. De aanwijzingen voor de duur van ieders dienstverband vast te stellen
 5. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Wethouder Schmaal

Recht van Opstal Woortmanslaan 3

Het college heeft besloten:

Een (nieuw) recht van opstal te vestigen ten gunste van Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën voor het perceel gelegen aan de Woortmanslaan 3

Verkoop kavels bedrijventerrein De Dallen II

Het college heeft besloten:

Te besluiten tot verkoop van de 2 kavels overeenkomstig bijgevoegde verkooptekeningen aan Holding Meilof Riks b.v. en Meilof Riks Beheer b.v.

Wethouder Grimbergen

Preventiemiddelen OGGZ & Opvang 2024

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het Activiteitenplan preventiemiddelen OGGZ & Opvang Veendam 2024 en hiervoor een bedrag van € 139.440,- aan te vragen bij centrumgemeente Groningen.
 2. In te stemmen met het bestedingsverslag preventiemiddelen OGGZ & Opvang Veendam 2023.

Wethouder Wierenga

Informatie over ontwikkelingen rond de schuldhulpverlening en de Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

Informatie over ontwikkelingen rond de schuldhulpverlening en de Volkskredietbank NO-Groningen

Benoemingen Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit 2024

Het college heeft besloten:

 1. De door Libau voorgedragen nieuwe leden voor de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit te benoemen met ingang van 1 januari 2024;
 2. Een nieuw burgerlid voor Veendam aan te wijzen.