Nieuwe burgemeester

De gemeente Veendam is op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Dit zijn de stappen voor het kiezen en benoemen van een nieuwe burgemeester.

Wat voor burgemeester wilt u voor de gemeente Veendam?

De gemeente Veendam zoekt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.  De gemeenteraad maakt daarvoor een profielschets. Een profielschets is de vacaturetekst voor de functie van burgemeester. In de profielschets worden de uitkomsten verwerkt van de inwonersenquête die twee jaar geleden is gehouden over wat de belangrijkste eigenschappen moeten zijn van onze nieuwe burgemeester. De volgende omschrijvingen werden het meest genoemd: betrokken, toegankelijk, besluitvaardig, verbinder en sociaal. 

De gemeenteraad bood de inwoners de mogelijkheid tot 10 november te reageren. De reacties worden op dit moment verwerkt. 

Uw inbreng wordt gebruikt voor de definitieve profielschets. Met dit document start de Commissaris van de Koning de sollicitatieprocedure. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de zoektocht.  

Lees de concept profielschets voor meer informatie.

Nieuwe burgemeester gezocht

Procedures

De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van een burgemeester, om te beginnen met het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt opgesteld door de raad, na beraadslaging van de inwoners. Met de verzamelde informatie wordt door de gemeenteraad een definitieve profielschets gemaakt voor de nieuwe burgemeester. Daarna bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de commissaris van de Koning in een openbare raadsvergadering. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Deze vacature verschijnt op verschillende websites (bijvoorbeeld op politiekeambtsdragers.nl) en in de Staatscourant. Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning.

De gemeenteraad schrijft een profielschets en vraagt aan de inwoners wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. 

Met de verzamelde informatie wordt door de gemeenteraad een definitieve profielschets gemaakt voor de nieuwe burgemeester. Deze wordt in een raadsvergadering door de gemeenteraad vastgesteld en overhandigd aan de Commissaris van de Koning. De profielschets wordt gebruikt voor de vacature die wordt uitgezet door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarna

De commissaris van de Koning maakt openbaar bekend hoeveel mensen gesolliciteerd hebben. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad selecteert de kandidaat die zij aan de raad voordraagt. De gemeenteraad neemt vervolgens in een besloten raadsvergadering een besluit over de aan te bevelen kandidaat. Direct aansluitend aan deze besloten raadsvergadering wordt in een openbare raadsvergadering de naam van de aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt een Koninklijk Besluit waarna installatie kan plaatsvinden.

Meer informatie

De stappen van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zijn overal in het land vrijwel dezelfde. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd.

Stappenplan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in een overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester'.

Heeft u vragen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester? Stuur dan een e-mail naar griffie@gemeenteveendam.nl.