Annelies Pleyte voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Veendam

Annelies Pleyte is door de gemeenteraad van Veendam voorgedragen als nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft dit bekend gemaakt in een bijzondere openbare raadsvergadering op woensdag 22 mei 2024.

Eind vorig jaar is de gemeenteraad samen met de Commissaris van de Koning op zoek gegaan naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Robert de Jonge: “We zochten een inspirerende burgemeester met inlevingsvermogen die de gemeente Veendam verder kan helpen. Die hebben wij in mevrouw Pleyte gevonden. Behalve haar enthousiasme brengt ze ook een groot netwerk en ervaring mee.”

Annelies Pleyte

Mevrouw Pleyte was onder andere directeur Sport bij het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) en Directeur Den Haag bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarnaast heeft ze veel ervaring opgedaan als politiek adviseur in de landelijke politiek. Annelies Pleyte is geboren op 7 juni 1970 in Groningen. Momenteel woont zij in Den Haag. Zij heeft diverse directie- en adviesfuncties bekleed op Rijksniveau. Oorspronkelijk komt zij uit Groningen en kent de regio daarom goed. “Ik ben echt blij met deze voordracht. Veendam is een prachtige gemeente met veel ambitie en potentie. Ik wil graag de burgemeester voor alle Veendammers zijn en Veendam vertegenwoordigen in de regio en daarbuiten”.

Voordracht

De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit een afvaardiging van raadsleden van de partijen in de gemeenteraad, toegewerkt naar de raadsvoordracht. De vertrouwenscommissie heeft de voordracht voorbereid op basis van de profielschets die zij met de inbreng van de inwoners heeft opgesteld. In januari van dit jaar is de profielschets door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de benoeming voorbereidt. Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris van de Koning op 9 september plaats.

Stappenplan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in een overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester'.

Heeft u vragen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester? Stuur dan een e-mail naar griffie@gemeenteveendam.nl.