Nieuwe burgemeester

De gemeente Veendam is op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Dit zijn de stappen voor het kiezen en benoemen van een nieuwe burgemeester.

De gemeente Veendam zoekt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.  De gemeenteraad maakt daarvoor een profielschets. Een profielschets is de vacaturetekst voor de functie van burgemeester. 

De gemeenteraad bood de inwoners de mogelijkheid te reageren op de concept-profielschets. Er kwamen 144 reacties binnen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De reacties zijn gebruikt voor de definitieve profielschets. 

Met de definitieve profielschets begint de Commissaris van de Koning de sollicitatieprocedure. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de zoektocht.   

Vaststelling profielschets in raadsvergadering

In een bijzondere openbare raadsvergadering op woensdag 31 januari 2024 is de profielschets aan de orde gesteld. De commissaris van de Koning heeft in die vergadering met de gemeenteraad overlegd over de eisen die in de profielschets zijn omschreven. Daarna is de profielschets vastgesteld.

De profielschets lezen

Openstelling vacature

Na de vergadering over de profielschets wordt de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Kandidaten kunnen vanaf 7 februari 2024 tot en met 10 maart reageren.

U kunt hier reageren:

Burgemeestersvacature Veendam - Provincie Groningen

Veendam zoekt een burgemeester

Hoe verloopt de Procedure?

De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van een burgemeester, om te beginnen met het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt opgesteld door de raad, die ook de inwoners om inbreng heeft gevraagd. Met de verzamelde informatie wordt door de gemeenteraad een definitieve profielschets gemaakt voor de nieuwe burgemeester. Daarna bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de commissaris van de Koning in een openbare raadsvergadering. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Deze vacature verschijnt op verschillende websites (bijvoorbeeld op politiekeambtsdragers.nl) en in de Staatscourant. Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning.

Daarna

De commissaris van de Koning maakt openbaar bekend hoeveel mensen gesolliciteerd hebben. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad selecteert de kandidaat die zij aan de raad voordraagt. De gemeenteraad neemt vervolgens in een besloten raadsvergadering een besluit over de aan te bevelen kandidaat. Direct aansluitend aan deze besloten raadsvergadering wordt in een openbare raadsvergadering de naam van de aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt een Koninklijk Besluit waarna installatie kan plaatsvinden.

Meer informatie

De stappen van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zijn overal in het land vrijwel dezelfde. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd.

Stappenplan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in een overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester'.

Heeft u vragen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester? Stuur dan een e-mail naar griffie@gemeenteveendam.nl.