Accountantscommissie

De accountantscommissie is door de raad ingesteld om te zorgen voor een goede afstemming van de controle-instrumenten van de raad, met bijzondere aandacht voor de rol van de accountant hierin.

Belangrijkste taken

De belangrijkste taken van de accountantscommissie zijn:

  • De raad en zijn accountant dichter bij elkaar brengen, zodat de raad bij het uitvoeren van zijn controlerende taak gebruik kan maken van de kennis en kunde van de accountant.
  • Bijdragen in de voorbereiding van de behandeling in de raad van het rapport van de bevindingen van de accountant n.a.v. de jaarrekening.
  • De raad in de rol van opdrachtgever van de accountant ondersteunen door onder andere bepaalde accenten of extra opdrachten aan de accountant mee te geven bij het uitvoeren van de controles.

De leden van de accountantscommissie

De leden van de accountantscommissie zijn:

  • De heer Swart (voorzitter)
  • De heer van Woerkom
  • De heer Jonker
  • De heer Tepper

De secretaris van de commissie is de heer Swart.