Gemeenteraad

Alle onderwerpen gemeenteraad

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 8 politieke partijen.

 • Vergaderschema

  Een overzicht van de aankomende raadsvergaderingen. Hier kunt u ook de vergaderstukken en besluitenlijsten raadplegen.

 • Gast van de gemeenteraad

  Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe de leden van de gemeenteraad debatteren over zaken die spelen in Veendam? Meldt u zich dan aan als Gast van de gemeenteraad.

 • Inspreken tijdens raads-en commissievergaderingen

  Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan op punten die op de agenda staan.

 • Raadsgriffier

  De raadsgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

 • Contact met de gemeenteraad

  Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

 • Raadscommissies

  Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt.

 • Accountantscommissie

  De accountantscommissie is door de raad ingesteld om te zorgen voor een goede afstemming van de controle-instrumenten van de raad, met bijzondere aandacht voor de rol van de accountant hierin.