Inspreken tijdens raads-en commissievergaderingen

Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan op punten die op de agenda staan.

Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige (en tevens aangemelde) insprekers gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda.

Inspreken kan niet over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht die kan of kon worden ingediend.

Melden

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dit 10 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Tijdens de vergadering

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.

Uitzending via internet

De vergaderingen van de raad en de commissie worden rechtstreeks via internet uitgezonden. De vergaderingen zijn ook later terug te kijken.