Raadscommissies

Raadscommissies zijn een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaan uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de raad te kunnen adviseren.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

De raadscommissies houden zich bezig met specifieke beleidsterrein. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Raadscommissie Fysiek en Raadscommissie Sociaal Domein.

De commissie Fysiek adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • Financiën
  • Beheer en onderhoud
  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeer en Vervoer
  • Milieu

De commissie Sociaal Domein adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • Alle vormen van zorg
  • Werk en inkomen
  • Onderwijs
  • Cultuur

Wilt u weten wie de leden van de commissie zijn, kijk dan op veendam.notubiz.nl/leden

Inspreken tijdens raadscommissievergaderingen

Wilt u inspreken tijdens een raadscommissievergadering? Dan kunt u terecht bij de griffier van de betreffende commissie:

Raadscommissie Fysiek en Sociaal : Mail Max Westerhof

Om het woord te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Agenda en verslagen

Agenda en verslagen van raadscommissies