Contact met de gemeenteraad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

U kunt een E-mail of brief sturen naar griffie@veendam.nl of per post naar het adres:

Gemeente Veendam
t.a.v. Griffie
Postbus 20004
9640 PA Veendam

Wat gebeurt er met uw e-mail of brief?

Uw e-mail of brief gaat meestal binnen twee werkdagen naar alle gemeenteraadsleden. Ook komt uw brief op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering bij de lijst van ingekomen stukken. De gemeenteraad beslist tijdens de vergadering wat er met uw brief gedaan wordt. Dit kan het volgende zijn:

  • Voor kennisgeving aannemen.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders vragen om een inhoudelijke reactie.   
  • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of de raad.
  • Het op de agenda zetten van de (eerstvolgende) commissie- of raadsvergadering. 

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar. Hij maakt onderdeel uit van de openbare stukken van de raad. De griffie kan uw brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen en de gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten. Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt. Ook worden e-mails en brieven met privacygevoelige gegevens beveiligd geplaatst in het Raads Informatie Systeem (RIS). Alleen personen (raadsleden) met een inlogaccount kunnen de brief of e-mail dan lezen.

Reactie op uw e-mail of brief

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Niet alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben dezelfde mening over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? De e-mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden op de pagina's van de gemeenteraadsfracties.

Meer informatie over