Klachtenprocedure aanbestedingen

Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

Bijzonderheden

In de klachtenregeling aanbestedingen leest u hoe uw klacht in behandeling wordt genomen. U vind deze regeling als bijlage in het Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2021 - 2022.

Bij alle inkoop van de gemeente Veendam gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Veendam (pdf, 313 kB)

Aanpak

Heeft u een klacht over een aanbesteding? U kunt online een klacht indienen, houd uw KvK-nummer bij de hand:

Online klachtenformulier inkoop

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.