Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek. De gemeente onderzoekt een adres als er twijfel is over de registratie van personen. Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of iemand heeft een briefadres op uw adres, maar u kunt die persoon niet meer bereiken.

Melding doen

Adreswijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging online doorgeven. U kunt uw adreswijziging ook doorgeven aan de publieksbalie op het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak via onze website.

De gemeente start een adresonderzoek

Als u verhuist, moet u dat binnen 5 dagen na uw verhuizing aan de gemeente doorgeven. Dat staat in de wet. Doet u dit niet? Dan kunnen wij onderzoek doen om uw nieuwe adres te achterhalen. Dat doen wij als wij een melding hebben ontvangen. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan binnen 5 dagen na de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Gevolgen

Als wij u tijdens het onderzoek niet vinden, kunnen wij u uitschrijven. U staat dan niet meer op een adres ingeschreven. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben.

Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van:

  • uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering of AOW
  • toeslagen, zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag
  • studiefinanciering

U kunt geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat ik niet meer op mijn adres zou wonen, maar ik woon er nog wel. Wat kan ik doen?

Neemt u dan contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch door te bellen naar 0598-652222 of via de mail info@veendam.nl.

Waar kan ik lezen dat de persoon niet meer staat ingeschreven?

Via mijn.overheid.nl kunt u inzien hoeveel bewoners er op uw adres staan ingeschreven.