Melden bij de gemeente

Melding doen

Is er iets stuk op straat of ziet u een lantaarnpaal die niet brandt? Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of familielid? Ziet u eikenprocessierupsen? Ervaart u overlast? Of wilt u iets anders melden of vragen? Laat het ons dan weten. 

Let op: Staat het onderwerp waarover u melding wilt doen niet in het overzicht of in één van onze meldingsformulieren? 
Dan kunnen wij u waarschijnlijk niet van dienst zijn of is de gemeente niet bevoegd om hierin op te treden.

Spoedmeldingen buiten kantoortijd

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? bel dan: 0598 652222.

Ik wil een melding doen over:

 • De openbare ruimte

  Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een stoeptegel los? Heeft u een opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speelplek? Doe dan een melding openbare ruimte.

 • Een kapotte straatlantaarn

  Ziet u een lantaarnpaal die niet brandt of kapot is? Meld dit dan bij de gemeente. Geef ook het nummer van de lichtmast door. Deze vindt u op de sticker op de straatlantaarn.

 • Het riool

  Heeft u last van stank of een verstopping? Is de weg verzakt vanwege een rioollekkage? Is de overlast op het terrein van de gemeente, dan meldt u dit bij ons.

 • Bezorgd

  Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door. Meldpunt Bezorgd biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat.

 • Overlast en Veiligheid

  Heeft u overlast door bijvoorbeeld geluid buiten, hinderlijk gedrag in de buurt, een gevaarlijke hond of een bijtincident, drugsafval of een onveilige verkeerssituatie? Doe dan een melding via meldpunt overlast en veiligheid.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek. De gemeente onderzoekt een adres als er twijfel is over de registratie van personen. Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of iemand heeft een briefadres op uw adres, maar u kunt die persoon niet meer bereiken.

 • Verkeer

  Onveilige verkeerssituatie? Doe een melding. Te hard rijden in een woonwijk. Een onoverzichtelijk kruispunt. Drukte bij de ingang van school of sportclub. Iedereen kent wel plekken waar het verkeer niet veilig is. Kan de verkeersveiligheid in jouw buurt beter? Doe een melding en wij helpen je om gezamenlijk de verkeerssituatie veiliger te maken.

 • Mijnbouwschade

  Om de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen, wil de gemeente een beeld krijgen van het aantal en type schademeldingen. De gemeente registreert de meldingen, maar is geen partij in de afhandeling.

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Maakt u zich zorgen over mishandeling, huiselijk geweld of kindermishandeling? Doe uw melding over huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis.

 • Discriminatie

  Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Discriminatie Meldpunt Groningen.

 • Eikenprocessierupsen

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.

 • Een gevonden of verloren voorwerp

  Iets verloren of juist gevonden? Hier vindt u meer informatie over wat u dan kunt doen.

 • Uitkeringsfraude

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Dan is dat fraude. Laat het ons weten. Dit kan anoniem.

 • De toeslagenaffaire

  Woont u in de gemeente Veendam en bent u door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in financiële problemen geraakt? Neem dan contact met ons op.

 • Wet verplichte GGZ (WVGGZ)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

 • Reclame in mijn brievenbus

  Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in uw brievenbus? Haal een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op.

 • Een milieuklacht

  Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct de milieuklachtenlijn.

 • Wateroverlast

  Bij hevige/overvloedige regenval kan het riool de grote hoeveelheid water niet snel genoeg afvoeren. Daardoor kan het rioolwater op de straten blijven staan en in extreme gevallen de huizen in stromen. Het water op de straten loopt na enige tijd vanzelf weg.