Een milieuklacht

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct de milieuklachtenlijn.

 Bel de milieuklachtenlijn: 050 3180000

Deze milieuklachtenlijn is dag en nacht bereikbaar.

Kijk voor meer informatie over milieuklachten op de website van Omgevingsdienst Groningen.

Wanneer uw klacht geen milieuaspect betreft, doe dan een melding openbare ruimte.