Servicenormen gemeente Veendam

De gemeente Veendam staat graag voor u klaar. Wij vinden het erg belangrijk dat u als inwoner of ondernemer makkelijk de weg vindt naar de gemeente. En dat u snel geholpen wordt, ook online.

Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten als u contact met ons opneemt. Daarom hebben wij servicenormen opgesteld. Servicenormen zijn regels waaraan onze dienstverlening moet voldoen.

Zo weet u wat u van ons mag verwachten én wat u zelf kunt doen om snel en goed geholpen te worden.

Hierna kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten als u langskomt, ons belt of informatie zoekt op onze site. Daarnaast informeren wij u over wat u mag verwachten bij het aanvragen van bepaalde producten of diensten.

Als u langskomt

Als u bij ons langskomt, dan kunt u van ons verwachten dat:

 • wij u gastvrij ontvangen
 • wij koffie en thee voor u klaar hebben staan
 • onze gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn

Een afspraak maken

Wij werken op afspraak. Bij de publieksbalies kunt u binnen drie werkdagen terecht. Wilt u direct een afspraak maken? Dat kan! Maak hier uw afspraak.

Als u een afspraak heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, dan proberen wij u binnen 5 minuten te helpen aan de balie.

U kunt bij de volgende locaties terecht

 • Gemeentehuis Veendam, Raadhuisplein 5 in Veendam
 • BWI-gebouw, Jan Salwaweg 1 in Veendam
 • Afvalbrengstation, Meihuizenweg 25 (op het terrein van Sita) in Wildervank

Contact en openingstijden

Telefonisch contact

Als u ons belt op het algemene telefoonnummer 0598 652222, dan kunt u van ons verwachten dat wij:

 • de telefoon snel en vriendelijk opnemen. Wij werken niet met een doorkiesnummer.
 • wanneer mogelijk uw vraag direct beantwoorden. Als dat niet lukt, dan brengen wij u zo snel mogelijk in contact met iemand die de vraag wel kan beantwoorden. Of wij nemen een terugbelverzoek aan. U wordt binnen twee werkdagen teruggebeld.

Contact en openingstijden

Wij zijn online te vinden en te bereiken

U kunt ons bereiken via onze website, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Via deze kanalen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor u. Als u op werkdagen via deze kanalen met ons contact opneemt reageren wij binnen 1 werkdag op uw bericht.

Onze digitale producten

Wij bieden onze producten, waar mogelijk, ook digitaal aan. Op onze website kunt u vinden welke producten wij digitaal aanbieden. Heeft u een product digitaal aangevraagd, dan ontvangt u direct automatisch een ontvangstbevestiging waarin wij aangeven binnen welke termijn u het product van ons ontvangt.

Servicenormen bij levensgebeurtenissen

Wat onze afdeling Burgerzaken voor u kan doen

 • Wanneer uw reisdocument verloopt, krijgt u daarvan minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bericht.
 • Een reisdocument kunt u na aanvraag na 6 werkdagen zonder afspraak ophalen.
 • Een rijbewijs kunt u na aanvraag binnen 5 werkdagen zonder afspraak ophalen.
 • Een reisdocument of rijbewijs kunt u bij een spoedaanvraag voor 14.00 uur de volgende dag na 10.00 uur zonder afspraak ophalen.
 • Een uittreksel kunnen wij na uw aanvraag binnen 3 werkdagen opsturen.
 • Na het verwerken van een adreswijziging of vestiging (verhuizing naar gemeente) krijgt u binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging (deze termijn start op de datum van adreswijziging/vestiging).
 • Na ontvangst van een brondocument (dit is een officieel stuk uit het buitenland, meestal een geboorte- of huwelijksakte ) ontvangt u binnen 4 weken schriftelijk bericht hierover.
 • De aangifte van een voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap kunt u digitaal doen en behandelen wij binnen 3 dagen (dit kan ook op afspraak).
 • Bij een eerste inschrijving en hervestiging versturen wij binnen 4 weken een brief met BSN en persoonslijst.
Servicenormen woon- en leefomgeving

U kunt 24 uur per dag een melding openbare ruimte doen.

Het is ons doel om de meldingen openbare ruimte af te handelen op basis van de volgende servicenormen:

 • Gevaarlijke, spoedeisende situatie
  In geval van gevaar, kans op letsel en schade nemen wij de melding binnen 1 dag in behandeling. Dat betekent dat wij de gevaarlijke, spoedeisende situatie veiligstellen. Afhankelijk van de aard en omvang van de situatie en mogelijke oplossingen, starten wij met het oplossen van de melding.
 • Meldingen van minder gevaarlijke situaties
  Wij nemen de melding binnen 5 werkdagen in behandeling. Afhankelijk van de aard en omvang van de situatie en mogelijke oplossingen, starten wij met het oplossen van de melding.
 • Meldingen van ongevaarlijke situaties
  Wij nemen de melding binnen 20 werkdagen in behandeling. Afhankelijk van de aard en omvang van de situatie en mogelijke oplossingen, starten wij met het oplossen van de melding.
Servicenormen sociale zaken
 • Wanneer u een aanvraag indient krijgt u binnen 1 week een uitnodiging voor een intakegesprek.
 • Vraagt u een uitkering voor uw levensonderhoud aan bij de gemeente? Dan krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.
 • Vraagt u als zelfstandige financiële ondersteuning (Bbz) aan bij de gemeente? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit op uw aanvraag
 • Ontvangt u van de gemeente een uitkering en wordt deze beëindigd? Dan krijgt u hier binnen 3 maanden een brief over.

Afspraak maken

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bellen voor het maken van een afspraak: 0598 652222.

Servicenormen vergunningen en handhaving
 • Wanneer u een aanvraag voor een drank- en horecavergunning heeft ingediend, krijgt u binnen 12 weken een beslissing daarop.
 • Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een beslissing daarop.
 • Wanneer u een aanvraag voor een evenementenvergunning heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een beslissing daarop en bij grote evenementen binnen 10 weken.
 • Bij een constatering na een bouwbezoek en/of brandveiligheidsbezoek reageren wij schriftelijk binnen 3 weken.
 Servicenormen vergunningen en ruimtelijke ordening
 • Na een handhavingsverzoek (bouw) streven wij ernaar binnen 3 weken een controlebezoek af te leggen.
 • Vragen van inwoners/initiatiefnemers die via de mail, app of telefoon binnenkomen, beantwoorden wij schriftelijk binnen 5 werkdagen.
 • Vragen die bij de balie binnenkomen worden direct beantwoord of als vraag genoteerd. Wij beantwoorden de vraag/vragen schriftelijk binnen 5 werkdagen.
 • Concept aanvragen om in principe medewerking te verlenen aan bouwplannen die afwijken van het geldende bestemmingsplan beantwoorden wij schriftelijk binnen 5 weken.
Servicenormen ondernemers

Met ondernemersvragen kunt u terecht bij onze bedrijfscontactfunctionaris. U heeft een vast aanspreekpunt met uw ondernemersvraagstukken. U kunt rechtstreeks contact opnemen:

Bedrijfscontactfunctionaris: Piet Plantenga
E-mail: info@veendam.nl
Telefoon: 0598 652222

Meer informatie op de pagina ondernemen.

Servicenormen zakelijk

E-facturering

Wij gaan zoveel mogelijk werken met E-facturering. Als u e-facturen wilt aanleveren, dan kunt u contact opnemen met onze crediteurenadministratie. Zij kunnen u helpen met het vullen van de verschillende velden in de e-factuur.

Facturen

Facturen in Pdf-formaat kunt u mailen naar crediteuren@veendam.nl.

Facturen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • naam organisatie
 • inzet
 • levering
 • tarief
 • prijs
 • naam budgethouder
 • grootboeknummer
 • maandelijks achteraf

Als de factuur klopt, betalen wij deze binnen 30 dagen.

Wilt u er op letten dat u uw factuur en eventuele bijlagen verstuurt in een Pdf-bestand.

Vragen over uw factuur

Heeft u vragen over de afhandeling van de factuur nadat u deze heeft ingediend, dan kunt u een

e-mail sturen naar de crediteurenadministratie: crediteuren@veendam.nl of bellen naar 0598 652222.

​Onze servicenorm niet gehaald

Natuurlijk willen wij onze vastgestelde servicenormen halen. Lukt dit niet dan vragen wij u dat te melden via het digitale klachtenformulier. Uw reactie is waardevol voor ons, want zo kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.