Grafbedekking

Voor het plaatsen van een monument of aanbrengen van grafbeplanting is altijd een vergunning nodig. Een wijziging dient te worden gemeld. Wijzigingen mogen pas uitgevoerd worden na akkoord van de gemeente.

Aan grafbedekking zijn bepaalde voorwaarden en regels verbonden. Bijvoorbeeld ten aanzien van afmetingen, materiaalgebruik en wijze van aanbrengen. Meer informatie hierover is te vinden in de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam. De rechthebbende van het graf is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het grafmonument of de grafbeplanting en voor eventuele herstelwerkzaamheden.

Vergunning plaatsen grafbedekking

Voor het plaatsen van een grafmonument (grafsteen, afsluitplaat) of grafbeplanting is een vergunning vereist. Een vergunning wordt meestal aangevraagd door de steenhouwer waar u het monument laat maken, maar u kunt ook zelf een vergunningsaanvraag bij ons indienen. Daarbij dient altijd een werktekening gevoegd te worden, zodat wij kunnen beoordelen of het monument voldoet aan de voorwaarden. Er zijn eenmalig kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning.

Belangrijk: u mag de grafbedekking pas (laten) aanbrengen als de gemeente akkoord heeft gegeven op de aanvraag.

Grafbedekking wijzigen

U wilt een wijziging doen aan een grafmonument of graftuin waarvoor u verantwoordelijk bent? Laat het ons weten. Dat kan via het meldingsformulier. Als we uw melding hebben ontvangen, kijken we naar de laatste regels voor grafbedekking. Daarna laten we u weten of we akkoord zijn. U kunt de actuele regels rondom grafbedekking zelf inzien via de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam.

Aanpak

Vergunning plaatsen grafbedekking

Belangrijk: u mag de grafbedekking pas (laten) aanbrengen als de gemeente akkoord heeft gegeven op de aanvraag.

Wilt u online een vergunning plaatsing grafmonument aanvragen? Dit gaat zo:

 • U bent rechthebbende. Dan logt u in met DigiD.
 • U bent leverancier van het monument. Dan vult u uw KvK-nummer in.

Vergunning plaatsing grafbedekking aanvragen

Wilt u schriftelijk een vergunning plaatsing grafbedekking aanvragen? Dit gaat zo:

 • Download het formulier vergunning plaatsing grafbedekking (pdf, 290 kB), druk het formulier af en vul het volledig in.
 • Het formulier dient altijd door de rechthebbende zelf getekend te worden, ook als de aanvraag ingediend wordt door de leverancier van het monument. 
 • Mail (een kopie van) het ingevulde formulier naar info@veendam.nl.
 • Of stuur het formulier per post naar:
  Gemeente Veendam ter attentie van begraafplaatsbeheer
  Postbus 20004
  9640 PA Veendam
Grafbedekking wijzigen

Wilt u een wijziging online melden? Dit gaat zo:

 • Log in met DigiD.
 • Vul het online formulier in.

Wijziging grafbedekking

Wilt u een wijziging schriftelijk melden? Dit gaat zo:

 • Download het formulier wijziging grafbedekking (pdf, 229 kB), druk het formulier af en vul het volledig in.
 • Het formulier dient altijd door de rechthebbende zelf getekend te worden, ook als de melding ingediend wordt door de leverancier van het monument. 
 • Mail (een kopie van) het ingevulde formulier naar info@veendam.nl.
 • Of stuur het formulier per post naar:
  Gemeente Veendam ter attentie van begraafplaatsbeheer
  Postbus 20004
  9640 PA Veendam

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.