Aanvraag omgevingsvergunning

Als u een principe-uitspraak heeft ontvangen van de gemeente kunt u besluiten om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Nadat u uw conceptaanvraag heeft ingediend en het college er een besluit over heeft genomen kunt u besluiten een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wanneer het college positief is over uw plannen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms heeft de gemeente nog wat aanvullingen op uw conceptaanvraag. Deze aanvullingen dient u mee te nemen in u conceptaanvraag. Als alles klopt, dan krijgt u van de gemeente een omgevingsvergunning. Daarmee kunt u aan de slag met de bouw of verbouw. 

U krijgt geen omgevingsvergunning

Het kan zijn dat de gemeente u geen omgevingsvergunning geeft. Dat komt omdat de gemeente uw plan niet passend vindt in de omgeving.  Als u geen vergunning krijgt, dan laat de gemeente dat weten met een brief. U kunt bezwaar maken. Daarmee geeft u aan dat u het niet eens bent met de gemeente. U kunt bezwaar maken binnen zes weken nadat u de brief heeft ontvangen. In de brief waarin met uw beschikking staat uitgelegd hoe u dat doet.