De conceptaanvraag en de behandeling

Soms is het goed om uw plannen te laten zien voordat u om toestemming vraagt.

Als u genoeg informatie heeft verzameld, kunt u bij de gemeente om een vergunning vragen. We leggen het hieronder aan u uit.

Uw plan voldoet zeker aan de eisen

Past u plan binnen het omgevingsplan? Voldoet uw bouwplan aan alle eisen? Dan kunt u een officiële aanvraag doen voor een omgevingsvergunning. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Uw plan voldoet misschien aan de eisen

Is uw bouwplan ingewikkelder? Past uw plan niet in het Omgevingsplan? Dan is het goed om eerst een conceptaanvraag te doen. Daarmee is uw aanvraag nog niet officieel. Met een conceptaanvraag wordt duidelijk of u uw plannen nog moet aanpassen. We leggen uit hoe u een conceptaanvraag doet.

  • Voor de conceptaanvraag vult u eerst het QuickScan-formulier (pdf, 33 kB) in. Daarmee wordt duidelijk of een conceptaanvraag inderdaad nodig is. Als dat zo is, dan kunt u daarna via Omgevingsloket Online de conceptaanvraag doen. Het ingevulde Quick-Scanformulier dient u daarbij ook in.
  • Een medewerker van de gemeente Veendam krijgt uw aanvraag binnen. Deze kijkt of u alles volledig heeft ingevuld. Wanneer niet alles is ingevuld krijgt u de mogelijkheid om uw aanvraag aan te vullen.  Voor een eventuele behandeling in de Omgevingskamer is zo veel mogelijk informatie nodig. 
  • De Omgevingskamer plant een bijeenkomst in, nadat uw conceptaanvraag is binnengekomen. In deze kamer zitten mensen die uw conceptaanvraag bekijken. Deze personen zijn specialisten voor een bepaald vakgebied. Zij geven advies aan de burgemeester en wethouders. De bijeenkomst vindt meestal online plaats. U kunt uw plannen tijdens de bijeenkomst verder uitleggen. De Omgevingskamer schrijft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouder. Zij nemen het besluit over uw aanvraag.  U krijgt binnen vijf weken een reactie van de gemeente. Tegen deze principe-uitspraak van de gemeente kunt u geen bezwaar indienen.
  • Ga ook na of uw plan past in de omgeving. Deze afspraken staan in de welstandsnota. De Stichting Libau is een organisatie die kijkt of uw plan zich houdt aan de eisen. Als u uw plan zelf laat toetsen bij Libau krijgt u 300 euro korting. Doet u geen conceptaanvraag, maar direct een definitieve aanvraag. Dan betaalt u het volledige bedrag voor het advies van Libau.