Noordwest op z'n best!

Samen aan de slag in de buurt!

Samen met bewoners uit Noordwest willen wij alles halen uit de buurt: Noordwest op z’n best. Wij gaan samen met bewoners aan de slag in de buurt, zodat bewoners er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen. Noordwest op z’n best is een initiatief van: Commissie Huurzaken, Woningcorporatie Acantus, Welzijnsorganisatie deBasis, Gemeente Veendam. Het project is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Oost-Groningen.

 

Over Noordwest op z’n best!

Noordwest op z’n best is de naam voor de aanpak van de buurt Veendam Noordwest. Samen met de bewoners gaan we aan de slag in de buurt zodat bewoners er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen.

Het project Noordwest op z’n best heeft als doel om samen met bewoners aan de slag in de buurt, zodat zij er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen. 

Inbreng van bewoners

Wat er precies in de buurt nodig is, gaan we samen met de bewoners in kaart brengen. Daarom zijn we in augustus 2020 de buurt in geweest om met bewoners in gesprek te gaan. We hebben hen gevraagd een papieren of online vragenlijst in te vullen over het wonen in de buurt.

Met inbreng van de bewoners en onder andere met allerlei feiten & cijfers over de buurt wordt een toekomstplan gemaakt. In dit plan staat wat er moet gebeuren om de buurt toekomstbestendig te maken, zodat iedereen er met plezier kan blijven wonen.

Waar gaan we mee aan de slag?

waar gaan we mee aan de slag, tekstalternatief direct na afbeelding

Tekstalternatief: Waar gaan we mee aan de slag?

Binnenste kern:

 • Versterken van ‘wijkgevoel’

Tweede ring: 

 • Samen de wijk aanpakken 
 • Wijk netter maken 
 • Prettig contact met de buurt
 • Buurthuiskamer voor koffie en hulp 

Buitenste ring:

 • Woonlasten verlagen
 • Particulieren helpen met woningverbetering
 • Huurwoningen verbeteren
 • Aandacht voor kids, ouders en scholen
 • Groenere & gezondere leefomgeving
 • Wijkwerkplaats in de wijk

Toekomstplan onderdeel van regiodeal

Het toekomstplan maakt onderdeel uit van de Regiodeal Oost-Groningen. Binnen de Regiodeal wordt in iedere gemeente één gebiedsgerichte aanpak opgezet, in de gemeente Veendam is dat Noordwest op z’n best. Met de gebiedsgerichte aanpak is er aandacht voor zowel de woningen en het openbaar gebied als ook sociale opgaves zoals het vinden van werk, opleiding, hulp bij opvoeding en gezondheid.

Regio Deal Oost-Groningen

Logo Noordwest op z'n best!

Wat hebben we al gedaan?

 • Enquête en een buurtkaravaan
 • Warmtebeelden van koopwoningen
 • Codes voor Energie Bespaarpakketen verstuurd
 • Insectenhotel bouwen, kindermiddag
 • Buurtmarkt Veendam Noordwest geeft energie!

Doe mee!

Bent u bewoner van Noordwest en wilt u meedenken of meedoen? Laat het ons weten via: info@veendam.nl

Noordwest op z’n best is een initiatief van

Commissie Huurzaken

Woningcorporatie Acantus

Welzijnsorganisatie deBasis Veendam

Gemeente Veendam

in samenwerking met het RWLP.