Onderhoud aan bermen en vergroten biodiversiteit

In onze gemeente worden de bermen langs de wegen extensief onderhouden. Momenteel wordt het overgrote deel nog geklepeld (maaien en laten liggen) deze manier van onderhoud is niet bevorderlijk voor het vergroten van de biodiversiteit. Een gedeelte van de bermen in het buitengebied van Wildervank worden in het najaar gefaseerd gemaaid. De ene kant van de weg wordt in de even jaren gemaaid en de andere kant van de weg de wordt in de oneven jaren gemaaid. Het gemaaide gras en planten blijven nog enkele dagen liggen voordat het wordt opgeruimd. Zo kunnen bloemzaden eraf vallen en de zaden weer uitgroeien tot volwaardige planten en bloemen. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

Begroeiing in berm

Vergroten biodiversiteit

De variatie in soorten planten en dieren is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Die variatie wordt ook wel biodiversiteit genoemd. ‘Bio’ betekent ‘leven’ en ‘diversiteit’ betekent ‘afwisseling, verschil, verscheidenheid’. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. We zijn van deze ecosystemen en levende wezens afhankelijk voor bijvoorbeeld de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Zo heeft het vergroten van de biodiversiteit een positieve bijdrage aan het terug dringen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Dat komt doordat het leefgebied van de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups vergoot wordt.

Berm met begroeiingBerm in de gemeente