Wijkgericht werken

In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe. Wijkgericht werken vindt niet alleen plaats in de wijken, maar ook in de omliggende dorpen.

Het beheerteam

Het beheerteam bestaat uit inwoners, die de ‘ogen en oren’ van de wijk vormen. Het team vergadert regelmatig en bespreekt dan alle zaken die de inwoners van de wijk betreffen. Ze vormt in veel gevallen de schakel tussen de inwoners en de overige partijen in de wijk.Wijkgericht werken vindt niet alleen plaats in de wijken, maar ook in de omliggende dorpen.

Als eerste zijn natuurlijk de inwoners van de wijk betrokken bij het wijkgericht werken. Vaak weten zij precies welke zaken de leefbaarheid of het woonplezier beïnvloeden (overlast, vervuiling, onveiligheid of andere zaken). Ook weten ze in veel gevallen een oplossing aan te dragen. Daarnaast is er een beheerteam.

Naast de beheerteams zijn verschillende organisaties die in de wijk werkzaam zijn betrokken bij het wijkgericht werken. Dat kunnen zijn: woningcorporatie Acantus, welzijnsorganisatie deBasis Veendam, de politie, zorginstellingen, winkeliers, scholen, buurthuizen of buurtverenigingen. Een belangrijke speler tot slot is de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid, maar ook voor het inrichten en onderhoud van de openbare ruimte en speelt een cruciale rol in het oplossen van problemen.

Het wijkteam

Centraal in het wijkgericht werken staat het wijkteam. Hierin hebben vertegenwoordigers van alle partijen zitting: beheerteamleden, vertegenwoordigers van organisaties en van de gemeente. In het wijkteam worden alle zaken besproken die spelen in de wijk. Dat kan gaan om grote ontwikkelingen zoals herstructurering, nieuwbouw, aanleg van wegen of bouwen van voorzieningen, maar ook zaken die de leefbaarheid beïnvloeden en die betrekkelijk eenvoudig kunnen worden opgelost (schoonhouden van speelterreinen, omgang van inwoners van de wijk met elkaar, herstellen van bestrating of het aanpakken van te hard rijden).

Er zijn wijkteams in Sorghvliet, Centrum, Noord, Buitenwoel, Ommelanderwijk/Zuidwending, Bareveld en Wildervank. Borgercompagnie kent het driegemeentenoverleg, een overleg tussen het beheerteam en de drie betrokken gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Menterwolde).

De wijkteams zijn verantwoordelijk voor het benoemen en prioriteren van de maatregelen die genomen moeten worden in de wijk. Zij vergaderen meerdere keren per jaar.

De wijkwethouder

Elke wijk heeft een eigen wijkwethouder. Hij of zij is bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede voortgang van het wijkgericht werken en bespreekt het wijkprogramma met burgemeester en wethouders. De wijkwethouder neemt enkele keren per jaar deel aan de vergaderingen van het wijkteam.

De wijkcoördinator

De wijkcoördinator (een medewerker van deBasis Veendam) is het vaste aanspreekpunt voor de wijk. Bewoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met de wijkcoördinator. De wijkcoördinator houdt contact met de partijen die in de wijk of het wijkteam actief zijn. Met andere woorden: de wijkcoördinator is de spin in het web van de wijk.

De wijkambtenaar

Vanuit de gemeente is een ambtenaar verantwoordelijk voor een wijk. Samen met de wijkwethouder regelt de wijkambtenaar dat vanuit de gemeente actie wordt ondernomen. De wijkambtenaar en de wijkcoördinator werken nauw met elkaar samen.

Wat kunt u als inwoner doen?

Zonder medewerking van de inwoners is er geen wijkgericht werken. Ideeën zijn altijd welkom over zaken die de buurt leefbaarder kunnen maken. Neem contact op met de wijkcoördinator en hij of zij zal samen met u de mogelijkheden onderzoeken. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het beheerteam in uw wijk, dorp of buurt. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief te zijn in het beheerteam of wijkteam. Wilt u meer weten, dan kan de wijkcoördinator of voorzitter van het beheerteam u daar alles over vertellen.

  • Wilt u contact opnemen met de wijkwethouder, dan kunt u bellen met de gemeente Veendam, telefoonnummer: 0598 652222.
  • Wilt u contact met de wijkcoördinator, dan kunt u bellen met deBasis Veendam, telefoonnummer: 0598 698114.

Wijkindeling

Wijk Wijkwethouder Wijkambtenaar Wijkcoördinator deBasis Veendam
Buitenwoel en Langeleegte Ans Grimbergen Jannie Molema Margreet van den Berg
Noord Bert Wierenga Wilfred Scholten Margreet van den Berg
Centrum Henk Jan Schmaal Arjan Blaauw Rudie Spitzen
Borgerswold Henk Jan Schmaal   Rudie Spitzen
Sorghvliet Annelies Kleve Danny Boiten Rudie Spitzen
Wildervank Ans Grimbergen   Rudie Spitzen
Borgercompagnie Annelies Kleve Rudolf Metz Jantien Landman
Bareveld Henk Jan Schmaal   Rudie Spitzen
Ommelanderwijk en Zuidwending Bert Wierenga Aljan Wiechertjes Jantien Landman