Bewonersavond zonnevisie

Bewonersavond groep 1

Voorwaarden groep - tekstalternatief na afbeelding

Aan welke voorwaarden moeten zonneparken in de gemeente Veendam voldoen?

 • Locatie en ruimtelijke inpassing moet acceptabel zijn, zo min mogelijk overlast.
 • Geen overlast voor bewoners.
 • Goede verdeling zonnepark/windmolens over gemeente
 • Moet voor alle inwoners een acceptabele actie zijn.
 • Niet op zichtlocaties.
 • Het moet passen in de huidige bestemmingsplannen.
 • Geen grote aaneensluitende ontoegankelijke gebieden.
 • laat bewoners in huurwoningen hierin ook meedoen, wellicht de samenwerking met Acantus zoeken.
 • Biodiversiteit; geen teruggang wild/natuur maar juist kansen.
 • Goed kijken naar omvang en gebruik ruimte, dus niet één groot, zwart vlak.
 • Geen zonnepark bij woningen.
 • Directbetrokkenen mede-eigenaar maken.
 • Goede verdeling van energieopwekkinginitiatieven.
 • Daken van wijken met een gemiddeld laag inkomen snel voorzien van zonnepanelen en de bewoners daarvan mee laten profiteren.
 • Vooral op plaatsen op daken van bedrijven.
 • Geen zichthinder.
 • Aan het zicht onttrekken door veel groen.
 • Niet ten koste van goede landbouwgrond.
 • Omgevingsfonds (geldelijk voordeel) voor direct omwonenden.
 • Kijk niet alleen naar zonnepark maar ook zon op daken.
 • Meer zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.
 • Vanaf dag 1 de directe omgeving betrekken.
 • Revenuen ten gunste van gemeente(-bewoners)
 • Liever meerdere kleine parken dan hele grote parken.
 • Bewoners moeten meedoen in de voordelen ervan.
 • Waar al windmolens staan is geen plek meer voor zonnepark.
 • Aandacht voor (cultuur) landschap
 • Goede infrastructuur. De particulier moet niet in de verdrukking komen.
 • Geen overlast door geluid/brom en schitteringen.

​​​Kansen groep 1 - tekstalternatief na afbeelding

Waar ziet u kansen voor zonneparken in de gemeente Veendam?

 • Daken in industriegebied
 • Voorstel: "Het opwekken van zonne-energie" i.p.v. zonneparken
 • Op daken van landbouwschuren
 • Parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen
 • Schuren van agrariërs
 • Lege velden in bebouwing
 • Eerst daken volleggen
 • Op daken van gebouwen/schuren
 • Op alle sociale huurwoningen
 • Water en slibdepots
 • Carpoolplaatsen overdekken. Inclusief laadpaal.

Ideeën buiten zonnepark om - tekstalternatief na afbeelding

Ideeën buiten zonneparken om

 • Inventariseer mogelijkheden om bestaande daken van woningen en bedrijfspanden te voorzien van zonnepanelen.
 • Geluidsafscherming N33 + voorzien van zonnepanelen
 • Het gaat niet alleen over zonneparken, maar over zonne-energie.
 • Geen uitruil van landbouwgrond i.v.m. vestiging Shine.
 • Zonnepanelen plaatsen bij de gebruiker.
 • Enexis geen regiefunctie geven.
 • Mogelijkheden voor aansluiting kleinere aanbieders waarborgen.
Bewonersavond groep 2

Voorwaarden groep 2 - tekstalternatief na afbeelding

Aan welke voorwaarden moeten zonneparken in de gemeente Veendam voldoen?

 • De Veendammer moet ook mee profiteren.
 • Dorpsgezichten beschermen
 • Dat het makkelijker wordt op daken.
 • Uit het zicht onttrekken, niet rechtstreeks op de platen kijken.
 • Uit het zicht.
 • Dorpsuitzicht beschermen.
 • Toevoegen recreatie aan het park als medegebruik.
 • Omkleden met groen.
 • Dijk omheen leggen.
 • Er moet meegeprofiteerd worden.

Kansen groep 2 - tekstalternatief na afbeelding

Waar ziet u kansen voor zonneparken in de gemeente Veendam?

 • Eerst panelen op huizen en daken en verbindt daar voorwaarden aan.
 • Anno: op de oude vuilnisbelt.
 • Leg alles goed vast. Als iets misgaat dat er direct kan worden ingegrepen.
 • Gezien de opgave op alle grond die beschikbaar komt. Daken redden we het niet mee.
 • Anno: We kijken niet ver genoeg met duurzame energie. Zonnepanelen zijn geen oplossing om op de lange termijn. We moeten kijken naar o.a. Waterstof en Brandstofcellen.
 • Luisteren naar omwonenden en belanghebbenden.
 • Geen zonnepark Borgercompagnie. Hebben al last van Zoutwinning een biovergister etc.
 • Panelen verwerkt in dakpannen.
Bewonersavond groep 3

Voorwaarden groep 3 - tekstalternatief na afbeelding

Aan welke voorwaarden moet een zonnepark voldoen?

 • Geen, geen voorstander.
 • Project- en procesparticipatie van omwonenden, indien het noodzakelijk is om op landbouwgrond een zonnepark te realiseren.
 • Geen overlast voor omwonenden bv. schittering uitzicht.
 • Niet ten koste van landbouwgrond, want dat gaat ten koste van indirecte arbeidsplaatsen.
 • Geen individuen opofferen te koste van het gewin anderen.
 • Geen geluidsoverlast van zonneparken.
 • Respect voor natuur.
 • Bij noodzaak park, bewoners meeprofiteren.
 • Landbouwgrond op termijn onbruikbaar, is kort door de bocht.
 • Absoluut geen overlast - uitzicht schittering.
 • Beschermen dorpsaangezicht.

Kansen groep 3 - tekstalternatief na afbeelding

Waar ziet u kansen voor zonneparken in de gemeente Veendam?

 • Willen we überhaupt grootschalige zonneparken?
 • Op daken van gebouwen en onrendabele landbouwgrond.
 • Geen grootschalige parken.
 • Veel dakruimte beschikbaar in centrum. Gemeente kan eisen stellen nieuwbouw.
 • Eerst daken vullen.
 • Wij voldoen al, geen parken.
 • Wij doen al genoeg in Veendam.
 • Bedrijven benaderen voor benutten van hun dakoppervlak
 • Maar niet ten koste natuur.
 • Daken vullen.
 • Zonneladder volgen.
 • Nam-locatie
 • Alleen op industrieterrein of toekomstig industrieterrein.
 • Zonnepanelen op daken meer rendabel maken.
 • Niet meer er is voldoende gedaan.
 • Op industrie.
 • Op daken van industriegebouwen.
 • Mogelijk kansen onrendabele landbouwgrond.
 • Panelen 'adopteren'.
 • De op te heffen NAM-locatie aan de Woortmanslaan, circa 10 ha. heeft reeds industriebestemming.
 • Voormalige stortplaats Veendam, de zuidzijde is circa 19 ha groot, kan net zoveel, zo niet meer, leveren als Zonnepark Veendam.