Besluitvorming

Alle informatie die verzameld is, is door bureau Ginder uitgewerkt tot een aantal scenario’s voor het centrum.

Inhoud van de centrumvisie

Het bestaande beleid ten aanzien van het centrum is verouderd en dateert uit 2013. Een actuele centrumvisie is van belang om in te kunnen spelen op vragen en aanbiedingen van marktpartijen (waaronder ontwikkelaars, beleggers, eigenaren en winkelformules) maar ook om te kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen. Op basis van een heldere centrumvisie kan de gemeente duidelijke standpunten innemen om al dan niet mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen, zoals uitbreiding of juist sanering van winkelvastgoed. De centrumvisie geeft adviezen op gebied van een passende winkelstructuur en (verdere) transformatie van grensgebieden naar andere functies, zoals wonen of dienstverlening.

De ontwerp-centrumvisie inzien

De stukken zijn te raadplegen via: www.veendam.nl/centrumvisie

Centrumvisie Veendam (pdf, 10.4 mb)

Uitvoeringsprogramma centrumvisie Veendam (pdf, 1.31 mb)