Centrumvisie Veendam

Centrumvisie Veendam

De gemeente Veendam is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken we aan een vitaal en leefbaar centrum. Het hoofdthema hierbij is: van place to buy naar place to meet.

Centrumvisie Veendam

  • Wat is de centrumvisie?

    De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.

  • Het proces

    De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.

  • Besluitvorming

    Alle informatie die verzameld is, is door bureau Ginder uitgewerkt tot een aantal scenario’s voor het centrum.