Het proces

De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.

De aanpak

Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is een interactief participatieproces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen zijn tijdens het proces uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het centrum. Op verschillende momenten en manieren konden betrokkenen meepraten over de toekomst van het centrum. Denk hierbij aan verschillende bijeenkomsten en een online enquête. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam bureau Ginder ingeschakeld. Media juli 2023 moet de nieuwe centrumvisie klaar zijn.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen maanden is er al het nodige gebeurd. Zo zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarnaast zijn er twee centrumconferenties geweest waar ondernemers, vastgoedpartijen en centrumbewoners gesproken hebben over het Veendammer centrum. Daarnaast is tijdens de zomerperiode in 2022 een online enquête uitgezet waar zo’n 300 mensen hun reactie gegeven hebben om het Veendammer centrum te verbeteren. Tijdens de centrumconferentie van 14 maart 2023 zijn de resultaten gepresenteerd en hebben we getoetst of hetgeen we opgehaald hebben klopt met de verwachtingen. In nauw overleg met de centrumondernemers hebben we de puntjes op de ‘i’ gezet. 

Twee centrumconferenties

Op 5 juli 2022 en 14 maart 2023 vonden twee centrumconferenties over het centrum van Veendam plaats. De bijeenkomsten zijn goed bezocht, er  waren centrumbewoners, ondernemers en vastgoedpartijen aanwezig. Onder het mom van ‘Een levendig centrum maken we samen’ is onder begeleiding van het bureau ‘Ginder’ het gesprek gevoerd over de opgaven en kansen voor ons centrum. Het uitgangspunt vormde het ‘DNA van Veendam’. 

Thema’s 

Het doel van de conferenties was zicht te krijgen op de opgaven, kwaliteiten en verbeterpunten in het centrum en op mogelijke scenario’s voor het centrum. De hoofdvraag van de avond was: “hoe moet het centrum eruit komen te zien?”. De thema’s die hierbij aan de orde kwamen waren:

  • Schoon, heel en veilig
  • Sfeer en beleving
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Marketing en promotie
  • Het aanbod

Programma

Met een interactief programma is vorm gegeven aan de keuzes en uitdagingen die voor ons liggen en wat de potentiele ontwikkellocaties zijn.  Op plattegronden van het centrum konden de aanwezigen aangeven waar, welke functie zou moeten komen. Een lastige opgave zo bleek aangezien wensen en werkelijkheid soms een stuk uit elkaar lagen. Al met al leverde de centrumconferentie veel gespreksstof op en input om mee verder te bouwen en scenario’s te ontwikkelen. Een vervolg conferentie staat gepland in oktober.

Uitkomsten

Tijdens de centrumconferentie van 14 maart 2023 zijn de resultaten gepresenteerd en hebben we getoetst of hetgeen we opgehaald hebben klopt met de verwachtingen. Dit hebben we gedaan met behulp van schetsen van de verschillende ontwikkelgebieden. In nauw overleg met de centrumondernemers hebben we vervolgens de puntjes op de ‘i’ gezet. 

Enquête

Het centrum is van en voor alle Veendammers. Vandaar dat we ook inwoners en bezoekers van het centrum van buiten Veendam, de gelegenheid hebben gegeven om mee te denken. Daarom heeft vorig jaar in augustus en september een enquête gestaan op de website van de gemeente. Hierop hebben maar liefst 300 mensen hun reactie gegeven. De aftrap van de enquête vond plaats op de eerste vakantiemarkt op 1 augustus 2022. Hier had de gemeente Veendam een eigen stand waar de enquête onder de aandacht gebracht werd. Uit de enquête blijkt dat de Veendammer zeer kritisch is, maar ook trots op het centrum. Een doorn in het oog is wel de leegstand in het centrum. Kritisch zijn ze ook op het voorzieningenaanbod en de sfeer en uitstraling van het centrum.

Verderkijkers gezocht