Goed bezochte centrumconferentie

Op dinsdag 5 juli vond de eerste centrumconferentie over het centrum van Veendam plaats in Brouwhotel Parkzicht. Ruim 60 centrumbewoners, ondernemers en vastgoedpartijen waren aanwezig. Onder het mom van ‘Een levendig centrum maken we samen’ is onder begeleiding van het bureau ‘Ginder’ het gesprek gevoerd over de opgaven en kansen voor ons centrum. Het uitgangspunt vormde het ‘DNA van Veendam’.

Thema’s 

Het doel van de conferentie was zicht te krijgen op de opgaven, kwaliteiten en verbeterpunten in het centrum en op mogelijke scenario’s voor het centrum. De hoofdvraag van de avond was: “hoe moet het centrum eruit komen te zien?”. De thema’s die hierbij aan de orde kwamen waren:

  • Schoon, heel en veilig
  • Sfeer en beleving
  • Bereikbaarheid en parkeren
  • Marketing en promotie
  • Het aanbod

Programma

Met een interactief programma is vorm gegeven aan de keuzes en uitdagingen die voor ons liggen en wat de potentiele ontwikkellocaties zijn.  Op plattegronden van het centrum konden de aanwezigen aangeven waar, welke functie zou moeten komen. Een lastige opgave zo bleek aangezien wensen en werkelijkheid soms een stuk uit elkaar lagen. Al met al leverde de centrumconferentie veel gespreksstof op en input om mee verder te bouwen en scenario’s te ontwikkelen. Een vervolg conferentie staat gepland in oktober.