Carbidschieten

Carbid schieten is een oud en nieuw traditie. Omdat het erg gevaarlijk is, zijn er regels voor. Wilt u carbid schieten? Doe voor 1 december melding bij de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

 • Carbidschieten mag alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
 • U mag niet schieten met harde materialen, zoals metalen deksels van een melkbus. Gebruik bijvoorbeeld een voetbal.
 • Gebruik acetyleengas afkomstig van reactie tussen calcium acetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 • U heeft tot 14 dagen voorafgaand aan de datum van het carbidschieten melding gedaan bij de gemeente. Bij de melding voegt u toe: 
  • een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt
  • een kaart/plattegrond waarop u de locatie aangeeft waar u gaat carbid schieten.
 • Er zijn maximaal 4 personen aanwezig die carbid schieten. 1 van deze 4 personen is een meerderjarige bewoner van de betreffende woning. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan deze voorwaarden houdt.
 • Carbid schieten mag alleen:
  • op een afstand van tenminste 75 meter van woningen 
  • op een afstand van tenminste 300 meter van medische instellingen en zorginstellingen 
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren (zoals stallen). 
 • Het vrijeschootsveld is minimaal 75 meter. Hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • Er is verlichting op het terrein. 
 • U schiet niet richting de dichtstbijzijnde woonbebouwing, maar in de tegengestelde richting. 
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten worden niet afgesloten met een deksel.

Meer informatie: artikel 2:73a van de APV van de gemeente Veendam.

Bijzonderheden

Als u carbid en water mengt krijgt u een gasmengsel dat snel kan ontploffen. Dit mag niet zomaar in Nederland. Ook andere stoffen die hierop lijken mag u niet zomaar laten exploderen.

Wetten

Aanpak

Wilt u toestemming vragen om met oud en nieuw carbid te schieten? Doe dan voor 1 december een melding bij de gemeente. Zonder een melding bij de gemeente is carbidschieten niet toegestaan.

Doe de melding online:

Melding carbidschieten

 • Lees de voorwaarden goed door.
 • Hou uw DigiD bij de hand.
 • Vul het formulier volledig in.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.