Carbidschieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten mag alleen als er voor 11 december 2023 een ontheffing is aangevraagd bij de gemeente. 

Voorwaarden

Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Vraag dan voor 11 december 2023 een ontheffing aan bij de gemeente. Voor het carbidschieten gelden de volgende regels: 

 • Carbidschieten mag alleen op 31 december van 12:00 uur (de begintijd is gewijzigd naar 12.00 uur in verband met de zondagsrust) tot 18.00 uur.
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 60 liter zijn toegestaan 
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door een deksel 
 • De plaats vanwaar geschoten ligt: 
  • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing 
  • op een afstand van ten minste 300 meter van zieken- bejaarden-, verzorgingsinrichtingen en dergelijke 
  • op een afstand van ten minste 300 meter van dierenpensions, asielen, veehouderijen en andere plaatsen waar dieren gehouden worden 
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waarvan één 18 jaar of ouder is die er voor zorgt dat de voorschriften en voorwaarden worden nageleefd 
 • De aanvraag voor een ontheffing is voorzien van een kaart waarop de locatie van het carbidschieten is ingetekend 
 • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen 
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden 
 • Er sprake is van een zekere mate van verlichting 
 • Als er niet op eigen terrein of gemeentegrond wordt geschoten moet er bij de ontheffing een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein worden meegezonden

Bijzonderheden

Als u carbid en water mengt krijgt u een gasmengsel dat snel kan ontploffen. Dit mag niet zomaar in Nederland. Ook andere stoffen die hierop lijken mag u niet zomaar laten exploderen. 

Carbid schieten gaat gepaard met geluidsoverlast. Houd rekening met uw omgeving.

Wetten

Aanpak

Wilt u toestemming vragen om met oud en nieuw carbid te schieten? Doe dan voor 11 december een aanvraag voor een ontheffing bij de gemeente. Zonder een ontheffing is carbidschieten niet toegestaan.

Doe de aanvraag online:

Aanvraag carbidschieten

 • Lees de voorwaarden goed door.
 • Houd uw DigiD bij de hand.
 • Vul het formulier volledig in.

Let op

Controle door gemeente

De gemeente ziet er op toe dat de regels worden nageleefd en controleert rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaat handhaving hierop af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt handhaving of verdere actie nodig is. 

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.