Een gebouw brandveilig gebruiken

Heeft u een gebouw en wilt u daar meerdere mensen in binnenlaten? Dan is het belangrijk dat u zorgt dat het gebouw brandveilig is. Hier zijn verschillende regels voor. Soms moet u een melding of omgevingsvergunning aanvragen.

Melding:

 • U heeft een gebouw waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een café, restaurant of zalencentrum.
 • U wilt kamers verhuren in 1 gebouw, minimaal 5 kamers, zoals een studentenhuis of woongroep.
 • Uw bedrijf kan niet precies aan de regels van het besluit bouwwerken leefomgeving voldoen, maar u heeft wel een ander voorstel dat op die regels lijkt.

Doet u een melding? Dan kan het zijn dat extra regels nodig zijn. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat vertellen we u zo snel mogelijk.

Omgevingsvergunning:

 • Er slapen meer dan 10 personen bij u in het gebouw, bijvoorbeeld een hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis.
 • Er zijn er meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar in het gebouw, bijvoorbeeld een basisschool of kinderdagverblijf.
 • Er zijn meer dan 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk), bijvoorbeeld door dagopvang.

Verandert u iets aan het gebouw? En verandert er hierdoor ook iets in de brandveiligheid? Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Als u een evenement in een bouwwerk houdt, is de informatie op deze pagina van toepassing. Als u een evenement in een bouwsel (zoals een tent) organiseert, moet u mogelijk hiervoor een gebruiksmelding doen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
 • U mag het gebouw niet gebruiken:
  • als we nog geen beslissing hebben genomen op de vergunningaanvraag
  • binnen 4 weken nadat de melding is gedaan.

Gebruik

Er zijn standaard gebruiksvoorschriften. Die gelden voor elk gebruik. Ze gelden naast een eventuele vergunning of meldingsplicht. Denk bij gebruiksvoorschriften bijvoorbeeld aan:

 • toegankelijke vluchtdeuren
 • een maximale hoeveelheid aan brandgevaarlijke stoffen
 • de brandbaarheid van gordijnen 

Deze gebruiksvoorschriften kunt u vinden in hoofdstuk 6 van het besluit bouwwerken leefomgeving. 

Kosten

De gebruiksmelding is gratis. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet u wel betalen.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken.
 • De aanvraagtermijn voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

Aanpak

Doe de aanvraag online via het Omgevingsloket:

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • Uw DigiD
 • een plattegrond van het gebouw. Hierop geeft u onder andere aan hoe de brandveiligheid geregeld is. Bijvoorbeeld waar de vluchtroutes, noodverlichting en brandblussers zijn.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Als u op het evenement tijdelijk een bouwwerk neerzet, moet u mogelijk een gebruiksmelding doen.

  • Het is een bouwwerk waar meer dan 10 mensen in kunnen slapen.
  • Het is een bouwwerk waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een tribune, restaurant of grote feesttent.
  •  U verzorgt in het gebouw meer dan 10 kinderen of gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk), bijvoorbeeld kinderopvang.

  Doe de melding op tijd. In ieder geval 4 weken voor uw activiteit begint. Heeft u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik? Of een evenementenvergunning? Dan hoeft u niet extra de melding te doen.

  Bij de melding stuurt u het volgende mee:

  • Een tekening van de plannen. Geef aan waar het noorden is.
  • Een plattegrond van het gebied met daarop de bouwwerken die groter dan 25m2 zijn
  • Een plattegrond van iedere bouwwerk dat voor meer dan 150 mensen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
   • hoeveel mensen erin kunnen
   • hoeveel ruimte iedere aanwezige persoon dan heeft
   • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering of horeca)
   • welke spullen erin staan
   • Alle veiligheidsmaatregelen, zoals:
    • brand- en rookwerende wanden
    • vluchtroutes en de bordjes daarvan
    • draairichting van doorgangen
    • nooduitgangen en vluchtroutes (breedte)
    • noodverlichting
    • brandblusapparaten
    • brandweeringang

   

  Lees verder