Burgerinitiatief

De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente meedoen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed idee hebben kunnen (financiële) steun aanvragen voor een burgerinitiatief.

Wie kan het aanvragen? U bent: 

 • inwoner of organisatie
 • zonder winstoogmerk
 • actief in Veendam

Dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie uit het fonds Burgerinitiatieven. Er zijn nog meer regelingen voor subsidie. Het fonds Burgerinitiatieven vult deze regelingen aan. Het fonds Burgerinitiatieven is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad. Het is bedoeld voor particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen. Zo vergroten we samen de onderlinge betrokkenheid.

Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner

Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam. Na afloop van ieder kwartaal beoordelen we de ingediende initiatieven. Deze toetsen we en leggen we met een advies voor aan het college. U kunt hele jaar door initiatieven insturen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor een burgerinitiatief. Het burgerinitiatief:

 • levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang
 • heeft draagvlak
 • wordt ingediend door een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk
 • wordt door de aanvrager zelf uitgevoerd 
 • mag niet gebruikt worden voor de kosten voor alcohol 
 • mag niet leiden tot beheerskosten voor de gemeente
 • moet gaan om een eenmalige activiteit

Aanpak

Bewoners met goede plannen en initiatieven worden uitgenodigd om hun initiatief naar ons toe te sturen. Dit kan:

 • per post: Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 AB Veendam
 • of per e-mail: info@veendam.nl.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.