Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u dit vaak melden bij de gemeente. Dit heet een aangifte eerste inschrijving. Deze aangifte geldt voor:

  • inwoners die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen 
  • inwoners die al eerder ingeschreven hebben gestaan maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994 

De aangifte eerste inschrijving geldt ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

Aanpak

Kom voor een Eerste inschrijving Nederland persoonlijk langs op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u de gemeente bereiken op het telefoonnummer 0598 652222.

Meenemen

Neem het volgende mee naar het gemeentehuis:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt

Meenemen als het nodig is

Neem het volgende mee naar het gemeentehuis als het op u van toepassing is:

  • U bent geboren in het buitenland: de akte van geboorte.
  • Afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie.
  • Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket.
  • Eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • U komt van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving.
  • Soms vragen we om documenten omdat we bewijs nodig hebben dat u ergens woont, bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.