Inkomen oudere werknemers

Bent u 50 jaar of ouder en werkeloos? Heeft u nog geen recht op een AOW-uitkering? Het kan zijn dat u te weinig inkomen heeft, bijvoorbeeld omdat u geen WW meer krijgt. Dan kunt u misschien IOAW aanvragen. Dit is een uitkering. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval het bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de aanvraag zijn bijvoorbeeld:

 • U bent 50 jaar of ouder.
 • U heeft nog geen recht op AOW.
 • U heeft geen recht meer op een uitkering zoals de WW.
 • Het bedrag hangt af van uw inkomen en dat van uw partner.
 • U en uw partner moeten verplicht solliciteren.

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer verlengen.

Aanpak

IOAW vraagt u aan bij het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

IOAW-uitkering aanvragen via UWV

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.
 
 • De uitbetalingsdata van de bijstandsuitkering, de IOAW en de IOAZ kunt u vinden op veendam.nl.

  Lees verder
 • Dit mag. Vraag wel eerst om toestemming. U mag 4 weken per jaar op vakantie. Dat zijn 28 vakantiedagen per jaar inclusief weekenden.

  Lees verder
 • U krijgt 1 keer per jaar een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstand u heeft gekregen in het afgelopen jaar. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte. Ook heeft u de jaaropgave nodig als u een toeslag, zoals de huurtoeslag, of studiefinanciering aanvraagt.

  We sturen u de jaaropgave vanzelf toe. Meestal in de winter. Heeft u in april nog niets gekregen? Laat het ons dan weten.

  Bent u de jaaropgave kwijt? We sturen geen nieuwe. Vraag bij de belastingdienst om een IB60 formulier. Hierop staan uw inkomsten.

  Lees verder