Hoe wordt de WOZ-waarde van een bedrijfspand vastgesteld?

Vraag

Hoe wordt de WOZ-waarde van een bedrijfspand vastgesteld?

Antwoord

Niet-woningen, zoals bijvoorbeeld winkels en bedrijven, worden anders getaxeerd dan woningen. De waarde in het economische verkeer wordt vastgesteld op basis van (ver)huurprijzen.

Voor niet-courante panden zoals bejaardentehuizen en overheidsgebouwen, wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw gebouwd moet worden, inclusief de waarde van de grond. Wel wordt rekening gehouden met afschrijving en functionele veroudering. Dit wordt gedaan volgens de hiervoor opgestelde landelijke taxatiewijzers.

Zie ook deze producten