Wordt de gemeente gecontroleerd bij het vaststellen van de WOZ-waarde?

Vraag

Wordt de gemeente gecontroleerd bij het vaststellen van de WOZ-waarde?

Antwoord

De Waarderingskamer controleert periodiek of er conform de Wet WOZ wordt gewerkt.

Op de website van de Waarderingskamer kunt u deze verslagen inzien. Ook kunt u daar meer informatie vinden over alle WOZ-gerelateerde zaken zoals informatie over de totstandkoming van de WOZ-waarde.

Zie ook deze producten