Zijn er voorschriften over hoeveel de WOZ-waarde van een woning per jaar mag schommelen?

Vraag

Zijn er voorschriften over hoeveel de WOZ-waarde van een woning per jaar mag schommelen?

Antwoord

De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw bepaald. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. Het kan dus voorkomen dat wanneer uw type woning rond de waardepeildatum goed is verkocht, de WOZ-waarde van uw pand kan stijgen. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Er gelden geen wettelijke voorschriften voor procentuele stijgingen per belastingjaar. Om die reden is het lastig om landelijke cijfers te reflecteren op uw woning. De landelijke cijfers zijn namelijk gemiddelde cijfers en niet toegespitst op uw individuele woning.

Zie ook deze producten