Ik ben een deeltijdstudent. Heb ik nog wel recht op de studietoeslag?

Vraag

Ik ben een deeltijdstudent. Heb ik nog wel recht op de studietoeslag?

Antwoord

Nee, het ontvangen van een studiefinanciering is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de studietoeslag. De tegemoetkoming deeltijders van de DUO is geen studiefinanciering.

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een medische beperking naast hun studie geen inkomsten kunnen verdienen. De BBL (beroepsbegeleidende leerweg) kenmerkt zich juist door de combinatie van werken en leren. BBL-studenten zijn dus wel in staat om naast de studie een inkomen te verdienen.

Zie ook deze producten