Studietoeslag

Bent u student en lukt het u niet door een ziekte of handicap naast uw studie te werken? Misschien komt u in dan in aanmerking voor een studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd. U kunt de toeslag online aanvragen.

De nieuwe studietoeslag is ingegaan op 1 april 2022 en vervangt de individuele studietoeslag (oude regeling). 

Voorwaarden

Voorwaarden voor het verkrijgen van studietoeslag zijn:

 • U woont in de gemeente Veendam.
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
 • U kunt door een structurele medische beperking niet werken naast uw studie. De medische beperking is vastgesteld door een medisch deskundige en is voor tenminste 12 maanden.
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.

Bijzonderheden

Hoogte van de studietoeslag (per 1 juli 2022)

Leeftijd

Netto bedrag per maand

21 jaar en ouder

€ 302,79

20-jarigen

€ 242,23

19-jarigen

€ 181,67

18-jarigen

€ 151,40

17-jarigen

€ 119,60

16-jarigen

€ 104,46

15-jarigen

€ 90,84

Let op: Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u niet zelf aanvragen. U hebt dan toestemming nodig van een ouder, voogd of verzorger. Hebt u die toestemming? Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Hoogte van de studietoeslag (per 1 januari 2023)

Leeftijd

Netto bedrag per maand

21 jaar en ouder

€ 328,59

20-jarigen

€ 262,87

19-jarigen

€ 197,15

18-jarigen

€ 164,30

17-jarigen

€ 129,79

16-jarigen

€ 113,36

15-jarigen

€ 98,58

Let op: Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u niet zelf aanvragen. U hebt dan toestemming nodig van een ouder, voogd of verzorger. Hebt u die toestemming? Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Stagevergoeding

Ontvang je een stagevergoeding, dan mag je de eerste € 181,67 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Dit bedrag geldt vanaf 1 juli 2022. Per 1 januari 2023 geldt een ander bedrag namelijk: € 197,15.

Termijn

Binnen 8 weken na uw aanvraag nemen we een beslissing. De aanvraag kan langer duren als de gegevens niet compleet zijn of als een medisch advies moet worden opgevraagd. U krijgt daarover een bericht.

Aanpak

Wilt u een studietoeslag aanvragen? Dan kunt u inloggen met uw DigiD.

Studietoeslag online aanvragen

Wijziging doorgeven

Als u studietoeslag ontvangt, moet u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeven.

Wijziging studietoeslag online doorgeven

Voorbeelden van wijzigingen kunnen zijn:

 • U gaat verhuizen naar een andere gemeente
 • U stopt met school en krijgt daardoor geen studiefinanciering of WTOS meer
 • U gaat stagelopen
 • U ontvangt een stagevergoeding

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0598 652222 of stuur een mail naar info@veendam.nl.

 • De studietoeslag is bedoeld voor studenten die naast hun studie niet kunnen werken vanwege een structurele medische beperking.

  Lees verder
 • De studietoeslag is ingegaan op 1 april 2022. U kunt met terugwerkende kracht (tot 1 april 2022) de studietoeslag aanvragen. Als u denkt dat u eerder dan 1 april 2022 recht heeft op een studietoeslag, dan moet u dat aangeven. Wij zullen uw geval beoordelen.

  Lees verder
 • Nee, de studietoeslag is een aanvullende inkomensondersteuning en heeft geen gevolgen voor uw recht op studiefinanciering of WTOS.

  Lees verder
 • Nee, het ontvangen van een studiefinanciering is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de studietoeslag. De tegemoetkoming deeltijders van de DUO is geen studiefinanciering.

  De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een medische beperking naast hun studie geen inkomsten kunnen verdienen. De BBL (beroepsbegeleidende leerweg) kenmerkt zich juist door de combinatie van werken en leren. BBL-studenten zijn dus wel in staat om naast de studie een inkomen te verdienen.

  Lees verder
 • In principe wel want er is geen sprake van inkomsten uit arbeid of als zelfstandige. Maar soms kan een medisch adviseur oordelen dat het vrijwilligerswerk aantoont dat iemand wel kan werken naast de studie. Dan bestaat er geen recht op de studietoeslag.

  Lees verder
 • Ja, de studietoeslag is een belaste uitkering. Dit betekent dat de studietoeslag gevolgen kan hebben voor de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

  Lees verder
 • Ja, de studietoeslag is vatbaar voor beslag.

  Lees verder
 • De nieuwe studietoeslag 2022, vervangt de oude individuele studietoeslag. Hiervoor geldt een overgangsrecht die aan een aantal voorwaarden is verbonden. Bij uw aanvraag kan dit overgangsrecht nader beoordeeld worden. 
   

  Lees verder
 • De studietoeslag is een individuele aanvraag. De gegevens van uw partner zijn niet van belang voor uw aanvraag. Als uw partner een uitkering voor zijn levensonderhoud ontvangt, worden zijn gegevens wel meegenomen.

  Lees verder
 • De studietoeslag wordt voor de uitkering voor levensonderhoud gezien als een inkomen en wordt meegenomen in de berekening van de uitkering van uw partner.

  Lees verder
 • Aan de hand van een medisch advies kunnen wij vaststellen of er sprake is van een structurele medische beperking waardoor u niet kunt werken. Het is belangrijk dat u meewerkt aan dit onderzoek.

  Lees verder
 • Bij een aanvraag studietoeslag geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de aanvraag naar waarheid moet invullen. En dat u de gevraagde gegevens naar juistheid en volledigheid moet aanleveren. Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw recht op een studietoeslag, moet u op tijd doorgeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing, of u gaat stage lopen.

  Lees verder
 • Ja, dat kan. Als u ten onrechte, of een te hoog bedrag aan studietoeslag heeft ontvangen, kan de studietoeslag teruggevorderd worden. Houd u zich aan uw inlichtingenplicht en wees op tijd met het doorgeven van wijzigingen.

  Is er sprake van een terugvordering? Neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 0598 652222. Dan kunnen wij samen kijken hoe wij dit kunnen oplossen.

  Lees verder