Stichting Leergeld Zuid-oost Groningen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Zuid- Oost Groningen wil deze kinderen helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

Welke kinderen komen in aanmerking voor ondersteuning?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Aanvraag indienen via Leergeld