Ik heb een lopende studietoeslag op basis van de oude regeling, wat gebeurt er hiermee?

Vraag

Ik heb een lopende studietoeslag op basis van de oude regeling, wat gebeurt er hiermee?

Antwoord

De nieuwe studietoeslag 2022, vervangt de oude individuele studietoeslag. Hiervoor geldt een overgangsrecht die aan een aantal voorwaarden is verbonden. Bij uw aanvraag kan dit overgangsrecht nader beoordeeld worden. 
 

Zie ook deze producten