Ik woon samen. Zijn de gegevens van mijn partner ook van belang voor de studietoeslag?

Vraag

Ik woon samen. Zijn de gegevens van mijn partner ook van belang voor de studietoeslag?

Antwoord

De studietoeslag is een individuele aanvraag. De gegevens van uw partner zijn niet van belang voor uw aanvraag. Als uw partner een uitkering voor zijn levensonderhoud ontvangt, worden zijn gegevens wel meegenomen.

Zie ook deze producten